This Day in History: 1993-03-22

Světový den vody byl ustanoven Organizací spojených národů na datum 22. 3. Každoročně se vyhlašuje téma, na kterou je pak zaměřena osvěta (odpadní voda, šetrné nakládání s vodou, uvědomování si hodnoty vody apod.).

Myslivci podporují vodu v krajině obnovování studánek, čištěním vodních toků, vytvářením tůní, napajedel atd.

Scroll to Top