This Day in History: 1992-09-12

V Praze se konal VII. a poslední sjezd Českého mysliveckého svazu. Český myslivecký svaz se přejmenoval na Českomoravskou mysliveckou jednotu. Delegáti přijali nové Stanovy a schválili novou organizační strukturu. Základními organizacemi se staly okresní myslivecké spolky s dobrovolným členstvím myslivců organizovaných dále v mysliveckých sdruženích s právní subjektivitou. Předsedou ČMMJ byl zvolen prof. Ing. Josef Hromas, CSc.

Scroll to Top