This Day in History: 1992-03-25

Vešel v platnost Zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114/1922 Sb., který určuje státní politiku a formu ochrany přírody. Určuje obecné zásady ochrany přírody, definuje jednotlivé druhy zvláště chráněných území a stanovuje povinnosti fyzických i právnických osob při ochraně přírody. Samostatná část se věnuje území NATURA 2000.

Scroll to Top