This Day in History: 1991-07-01

Byl založen národní park Podyjí, který je s rozlohou 6,2 tis. ha naším nejmenším parkem. Vyskytuje se tu 77 druhů chráněných rostlin a celá řada živočichů, mezi nimi i 12 druhů zvláště ohrožených motýlů. Díky chladnému přítoku vody z přehrady se zde vyskytují i pstruh, lipan, siven, ostroretka, ouklejka.

Scroll to Top