This Day in History: 1991-03-20

Byl vyhlášen náš největší Národní park Šumava s rozlohou 69 tis. ha. Celé území je součástí Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava v rámci soustavy Natura 2000. V oblasti jsou unikátní rašeliniště, smrkové a bukové pralesy, horské luky, ledovcová jezera. Z flory se zde ze vzácnějších druhů vyskytují tetřev hlušec a rys ostrovid.

Scroll to Top