This Day in History: 1974-10-01

Mezinárodní den hudby byl vyhlášen prostřednictvím UNESCO. Významem má podpořit šíření hudebního umění, výměnu zkušeností, rozvoj estetických hodnot. O šíření hudby v myslivosti a lovectví se u nás zasluhuje především Klub trubačů ČMMJ. K významným osobnostem patří skladatel Prof. Ing. Antonín Dyk, který zkomponoval v roce 1936 tzv. „Trubačské desatero“ pro řízení honů i ostatních mysliveckých akcí.

Scroll to Top