This Day in History: 1971-02-02

Ramsarská úmluva o mokřadech byla malou skupinou ochránců přírody podepsána 2. 2. 1971 během kongresu v Íránu. Hlavním záměr bylo zvýšit povědomí o hodnotě mokřadů, jejich přínosu pro zachování biologicky rozmanitých ekosystémů a poukázat na nutnost jejich ochrany.

Scroll to Top