This Day in History: 1963-05-17

Byl vyhlášen Krkonošský národní park (KRNAP). S rozlohou 36,3 tis. ha se jedná o náš druhý největší národní park. Vyskytují se zde endemické druhy živočichů – jepice krkonošská, huňatec žlutopásý, vřetenovka krkonošská, z flory patří mezi vzácné druhy všivec krkonošský, lomikámen sněžný, ostružiník moruška nebo rašeliník Lindbergův.

Scroll to Top