This Day in History: 1948-01-01

Začal platit nový zákon o myslivosti číslo 225/1947 Sb. Právo myslivosti mělo být „zlidověno a dáno do rukou zemědělců, lesních zaměstnanců a ostatních vrstev pracujícího lidu”. Zákon myslivost zařadil mezi hospodářské a kulturní hodnoty a zároveň odvětví zemědělské a lesní výroby, čímž ji z ní udělal součást nejen lesnictví, ale nově i zemědělství. Zavedl řadu principů, které platí až do současnosti, např. minimální výměru honitby 500 ha, právo provádět myslivecké zkoušky přiznal Československé myslivecké jednotě apod.

Scroll to Top