This Day in History: 1926-09-24

V Olomouci se narodil doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., vysokoškolský pedagog, myslivecký funkcionář, odborník na mysliveckou kulturu, tradice, autor mnoha publikací, které se zaměřovaly právě na kulturu, osobnosti v myslivosti, tradice, pověry, zvyky. Rovněž zastával funkce v CIC (Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře). Zemřel 21. 1. 2013 v Pardubicích ve 86 letech.

Scroll to Top