This Day in History: 1926-08-15

V Trhových Svinech se narodil se Ing. Bohuslav Fanta, CSc. Byl autorem více než 100 vědeckých a odborných publikací. Pracoval ve Výzkumném ústavu lesa a myslivosti ve Zbraslavi, kde se zabýval ekonomikou myslivosti, jejím celospolečenským hodnocením a škodami způsobené zvěří. Zemřel 26. 11. 1996 v Praze.

Scroll to Top