This Day in History: 1923-04-22

Koncem 19. a počátkem 20. století bylo na území současné České republiky několik organizací a spolků, které hájily zájmy myslivců a kynologů. 22. 4. 1923 došlo ke spojení několika z nich.

Na ustavující schůzi v Brně byly schváleny Josefem Žalmanem navržené Stanovy a vznikla nová jednotná organizace – Československá myslivecká jednota (ČSMJ). Vedením knihy československých loveckých psů byl pověřen Karel Podhajský, vedením Stáže myslivosti redaktor Jaroslav Svoboda, prvním předsedou ČSMJ byl svolen Zdenko Slanina a jednatelem Jan Začal, pokladníkem Richard Knoll.

Scroll to Top