This Day in History: 1852-10-24

Patent zavedl zbrojné pasy. Jejich platnost byla tři roky. Kdo nosil zbraň, musel mít zbrojný pas u sebe.

Scroll to Top