This Day in History: 1849-03-07

Císařský patent č. 154 zrušil dominikální právo a spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy. Honitby se začaly dělit na vlastní a společenstevní.

Scroll to Top