This Day in History: 1822-04-19

Ve Shrewsbury v Anglii se 12. 2. 1809 narodil britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie Charles Robert Darwin. Svou teorii opíral o přírodní a pohlavní výběr – tzv. teorie přirozeného výběru. Zemřel 19. 4. 1822 v Downe.

Scroll to Top