This Day in History: 1809-02-12

Ve Shrewsbury v Anglii se narodil britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie Charles Robert Darwin. Svou teorii opíral o přírodní a pohlavní výběr – tzv. teorie přirozeného výběru. Zemřel 19. 4. 1822 v Downe.

Scroll to Top