This Day in History: 0118-09-20

Svátek sv. Eustacha. Svatý Eustach byl prvním u nás uctívaným patronem cechu loveckého a honitby. Z pronásledovatele křesťanů jej údajně na víru obrátilo zjevení jelena se zlatým křížem mezi parohy. Obdobná legenda je spojena i se sv. Hubertem a sv. Felixem z Valois. Svátek sv. Eustacha se pojí s údajným datem jeho umučení (upálením nebo uvařením) zřejmě v roce 118 nebo 120 na příkaz císaře Hadriána. Jde však o události historicky nepodložené.

Scroll to Top